MIOT "A" urodzony 18.11.2008 r.

Młodzieżowy Champion Polski, INT CIE, PL CH, HUN CH, HR CH, LT CH, RUS CH, Lithuanian Winner 2011
SZNURECZEK Brzdąc
CHPL, MłCHPL

ALSHTADT FABULOS

1 pies- rudy- ALFI Hokus Pokus z Perłowej


2 pies rudy-AKSEL Hokus Pokus z Perłowej
REPRODUKTOR
MłODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI, CHAMPION POLSKI
właściciel: Łukasz Gacioch i Alicja Suchta- Gacioch

3 pies- rudy- ARAMIS Hokus Pokus z Perłowej

4 pies- rudy- ALBUS Hokus Pokus z Perłowej